Piilolinssien arvot

 

Reseptin tulkitseminen

Silmää, jossa ei ole taittovirhettä, kutsutaan emmetrooppiseksi silmäksi – eli tällöin kaukonäkö ei vaadi korjausta. Hyvin harvalla ihmisellä silmän kaukovoimakkuus on kuitenkaan nolla eli "täysin virheetön". Likitaitteisuutta eli myopiaa korjataan miinus-linsseillä ja kaukotaitteisuutta eli hyperopiaa plus-linsseillä.

Usein reseptissä voi olla myös hajataiton korjausta, mikä tarkoittaa sitä, että joko silmän pinta ei ole täysin pallomainen rakenteeltaan tai silmän sisäisissä valoa taittavissa osissa voi olla epäsäännöllisyyttä. Hajataittoisuus on normaalia ja sen korjaaminen onnistuu hyvin myös piilolinsseillä.

Ikääntymisen myötä silmän mykiön joustavuus alkaa pikku hiljaa vähentyä luonnollisista fysiologisista syistä ja siitä johtuen yleensä yli 45-vuotiaat tarvitsevat erillisen korjauksen lähinäkemiseen. Korjaus hoituu lisäämällä lähinäön tueksi plus-voimakkuutta, mikä auttaa silmää näkemään jälleen tarkasti halutulle lähietäisyydelle. Monitehopiilolinsseissä lähilisä auttaa näkemään miellyttävästi joka etäisyydelle, katselusuunnasta riippumatta!

 

Sfäärinen voimakkuus (SF tai SPH)

Sfäärinen voimakkuus määrittelee silmän liki- tai kaukotaitteisuuden määrän. Plus-voimakkuus tarkoittaa kaukotaitteisuuden korjauksen määrää, esim. +2.50. Miinus-voimakkuus tarkoittaa likitaitteisuuden korjauksen määrää, esim. -3.50. Mitä suurempi arvo on, sitä isompi on korjauksen tarve. Silmälasilinsseistä poiketen, piilolinsseissä isompi korjauksen tarve ei näy ulospäin vaan piilolinssit ovat yhtä huomaamattomat ja mukavat silmissä olipa niissä voimakkuutena -2.00 tai -10.00.

 

Sylinterivoimakkuus eli hajataiton määrä (CYL)

Sylinterivoimakkuus määrittelee hajataiton korjauksen määrän. Piilolinsseissä hajataiton korjaukseen tarjolla olevia voimakkuuksia on vähemmän kuin silmälasilinsseissä, mutta niistä löytyy kuitenkin lähes jokaiselle toimiva ratkaisu. Yleisimpiä hajataiton korjauksen määriä piilolinsseissä ovat 0.75, 1.25, 1.75 ja 2.25. Myös näitä suuremmille korjaustarpeille löytyy kuitenkin hyvin vaihtoehtoja.

 

Sylinterikorjauksen suunta eli hajataiton korjauksen suunta (AX)

Hajataiton korjauksen suunta ei ole mikään varsinainen voimakkuusarvo, vaan se kertoo, missä suunnassa hajataittoa silmässä korjataan. Näin ollen muutos esimerkiksi 10 asteesta 170 asteeseen ei tarkoita valtavaa muutosta näössäsi vaan pelkästään akselisuunnan kääntymistä. Akselisuunnan muutokset ovat normaaleja ja ne ovat riippuvaisia silmässä tapahtuvista normaaleista muutoksista sekä eri linssien istuvuudesta silmissäsi.

 

Lähilisän määrä (ADD)

Lähilisän määrällä kerrotaan, kuinka paljon plusvoimakkuutta lähinäön avuksi tarvitaan. Silmälaseissa määrä on usein tarkka, esim. 1.25 tai 2.00, mutta piilolinsseissä voimakkuusvaihtoehtoja on hieman vähemmän ja niitä voi olla yhdistetty samaan piilolinssiin. Piilolinsseissä lähilisä on toteutettu eri tavalla kuin silmälasilinsseissä – yleensä rengasmaisina voimakkuusmuutoksina, joiden avulla näkeminen on portaatonta ja miellyttävää kaukaa lähelle. Piilolinsseissä voi olla tarjolla ADD:n eli lähilisän määräksi esim. kahta vaihtoehtoa; matala tai korkea. Lisäksi joissain monitehopiilolinsseissä on olemassa painotuseroja; toinen silmä painotetaan monitehoisena kauas ja toinen lähelle, jotta yhteisnäkö ja näkemisen miellyttävyys ovat mahdollisimman hyvät.

 

Prismakorjaus (PR)

Prismakorjauksella korjataan silmänliikuttajalihasten epätasapainoa. Mikäli sinulla on paljon prismakorjaustarvetta, voi olla että piilolinssit eivät toimi sinun kohdallasi, koska silmänliikuttajalihakset eivät piilolinssien kanssa saa haluttua katselukohdetta pysymään yhtenä. Piilolinsseillä ei voi korjata prismakorjauksen tarvetta.

 

Prisman kannan suunta (BAS)

Tämä arvo ei liity piilolinsseihin (ks. edellinen kohta).